Jak uzyskać pozwolenie na posiadanie broni sportowej?

Pozwolenie na posiadanie broni sportowej uprawnia nas do przechowywania i przenoszenia danego rodzaju i liczby broni wskazanej w pozwoleniu. Możemy również wystąpić z wnioskiem o wydanie promesy na jej zakup. Aby jednak uzyskać takie pozwolenie należy przejść przez szereg czasochłonnych procedur. Jak uzyskać pozwolenie na broń do celów sportowych i z czego składa się egzamin? Zachęcamy do lektury naszego artykułu!

Czym jest broń sportowa?

Aby móc dany typ broni nazwać sportową, musi ona spełniać następujące warunki:

 • boczny zapłon z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm,
 • centralny zapłon z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm,
 • gładka lufa każdego kalibru,
 • przystosowanie do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego.

Zarówno broń palna, jak i inna broń, która jest zdolna do rażenia celów na odległość używana w celach szkoleniowych bądź portowych może być używana wyłącznie na terenie strzelnic.

Jak przenosić broń sportową?

Zgodnie z obowiązującym prawem broń sportową należy nosić w sposób najmniej widoczny, tj. w kaburze przylegającej do ciała, jeżeli pozwala na to jej wielkość oraz ilość. Niektóre egzemplarze broni sportowej posiadają dłuższą lufę lub wiele akcesoriów, co może znacznie utrudniać jej ukrycie.

Jak zdobyć pozwolenie na broń?

Pierwszym warunkiem, jaki trzeba spełnić, to zapisanie się do Klubu Strzeleckiego i minimum trzyletni staż. W tym czasie osoba ubiegająca się o pozwolenie doskonali umiejętności strzelania i bezpiecznego posługiwania się bronią. 

Następnie należy przystąpić do egzaminu na patent strzelecki. Składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej.

Po uzyskaniu Patentu Strzeleckiego składamy wniosek o zdobycie licencji polskiego związku sportowego, aby móc startować w jakichkolwiek zawodach strzeleckich. Licencja sportowa jest ważna rok kalendarzowy, dlatego należy ją po tym czasie odnawiać, startując w przynajmniej 4 zawodach w roku z konkurencji prowadzącej i w co najmniej dwóch konkurencjach na każdy kolejny rodzaj broni. 

Następnie w Wydziale Postępowań Administracyjnych (WPA) komendy wojewódzkiej Policji należy przedstawić powód ubiegania się o pozwolenie, a także wykonać badania psychologiczne i psychiatryczne. Trzeba również dostarczyć zaświadczenie o niekaralności wystawiane przez Krajowy Rejestr Karny. Ostatnim krokiem jest poprawne przygotowanie wniosku.

Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów WPA ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji wraz z pozwoleniem.

Z jakich części składa się egzamin?

Część teoretyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, a także przepisów Kodeksu karnego, które dotyczą przestępstw związanych z bronią.

Natomiast część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie, czy zdający:

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy,
 • zna i stosuje zasady bezpiecznego posługiwania się daną bronią, a także wie, jak ona działa,
 • potrafi prawidłowo rozłożyć, złożyć, załadować i rozładować dany typ broni,
 • umie określić części broni,
 • rozpoznaje i potrafi usunąć zacięcia broni,
 • potrafi postępować z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze jej użytkowanie,
 • zda sprawdzian strzelecki z użycia danego rodzaju broni.

Doświadczeni instruktorzy ze strzelnicy podziemnej Snajper24 pomogą ci w przygotowaniu się do egzaminów na uzyskanie pozwolenia na broń. Napisz do nas, a odpowiemy na każde nurtujące się pytanie.